Medicinsamtale på apoteket

Når du får konstateret en kronisk sygdom kan der blive vendt op og ned på mange ting i dit liv. En kronisk sygdom kræver ofte behandling med medicin - nogle gange resten af livet.

Medicinsamtale kan hjælpe dig til at komme godt i gang med din medicin – et afgørende skridt på vejen til at leve bedst muligt med en kronisk sygdom.

Samtalen er et gratis rådgivningstilbud til alle, der får konstateret en kronisk sygdom inden for de seneste seks måneder og i den forbindelse har fået ordineret ny medicin.

Tilbuddet gælder også forældre til børn, der har fået konstateret en kronisk sygdom.

Medicinsamtale består af to samtaler af op til 10 minutters varighed med en farmaceut, der er ekspert i medicin. Du vil blive spurgt ind til, hvordan det går med at tage din medicin, og om der evt. er problemer.

Kontakt Apoteket Trianglen hvis du vil høre mere.