Lus

Af de tre lusearter, der kan leve på mennesker, er hovedlus den langt mest udbredte. Teksten her handler om hovedlus - i daglig tale blot kaldet lus.

Der er flere måder at behandle lus på:

 • mekanisk ved kæmning

 • lusemiddel

 • lusemiddel i kombination med kæmning.

Det er vigtigt kun at behandle personer, som har levende lus. Er du i tvivl, om dit barn eller et andet medlem af familien har lus, må du undersøge vedkommende grundigt de næste par dage og kun behandle, hvis du finder levende lus.

Det kan kun anbefales, at der bruges midler, der er beregnet til behandling af lus på mennesker.

Kæmning med tættekam

Kæmning er en effektiv og billig metode til at fjerne lus med. Dog skal du være indstillet på, at kæmning er tidskrævende og kræver grundighed for at komme lusene til livs.

Metoden kan derfor kun anbefales, hvis du er indstillet på at være meget grundig og bruge den tid, det tager. Kæmning anbefales også, hvis du ikke kan opnå den ønskede effekt ved brug af lusemidlerne.

Inden du starter kæmningen med en tættekam, er det bedst at gøre håret vådt, hælde balsam i og rede håret igennem med en almindelig kam eller børste.

Herefter redes håret igennem med tættekam fra hovedbund til hårspids. Efter hvert tag bør tættekammen rengøres med fx køkkenrulle eller bankes af på et hvidt underlag, så der er mulighed for at se de lus, der er redt ud.

De helt nyudklækkede lus kan være svære at fange med tættekam, så derfor anbefales det at kæmme hver anden dag i 14 dage.

Du skal bruge en tættekam med lille afstand mellem tænderne. Tænderne må ikke bukke bagover ved kæmningen. Er kæmningen udført korrekt, vil dit barn være fri for lus efter denne periode.

Midler til behandling af lus

Lusemidler til behandling af lus på mennesker er baseret på silikoneolie, fedtsyrer, plante- eller mineralske olier. De aktive stoffer virker ikke som en gift på lusen, men ”kvæler” den.

Det er vigtigt, at du følger brugsanvisningen nøje. Du bør kontrollere, om lusene er væk dagen efter behandlingen. Er de væk, er behandlingen lykkedes.

Hvorfor svigtede behandlingen?

Finder du levende lus dagen efter behandlingen, kan det skyldes fejlbehandling. Det kan skyldes, at du har anvendt for lidt lusemiddel, har givet for kort behandlingstid eller brugt for meget vand i håret. For meget vand i håret vil fortynde det aktive stof i lusemidlet, så lusene har en chance for at overleve.

Nylagte æg, der sidder helt nede ved hovedbunden, kan i nogle tilfælde overleve behandlingen. Hvis æggene klækker, vil der pludselig være lus i hovedbunden. Derfor anbefales det at gentage behandlingen med lægemidler efter otte dage.

I den mellemliggende periode skal håret redes igennem med en tættekam hver anden dag. På den måde sikrer du, at nyudklækkede lus dør, inden de bliver gamle nok til at parre sig og lægge nye æg.

Finder du store lus i hovedbunden i dagene efter en ellers vellykket behandling, tyder det på et nyt luseangreb.

Værd at huske

  • Det er dit ansvar som forælder at undersøge dit barn og behandle det for lus.
  • Undersøg dit barn en gang om ugen - det er den bedste forebyggelse. Det er også vigtigt at undersøge barnet inden institutions- og skolestart efter en ferie.
  • Undersøg altid dit barn, hvis der konstateres lus i omgangskredsen, skolen eller institutionen.
  • Har dit barn lus så husk at underrette omgangskredsen, skolen og institutionen.
  • Et godt samarbejde mellem skole, institution og forældre er en forudsætning for et godt resultat i kampen mod spredning af lus. Vær åben, fortæl at dit barn har fået lus og igangsæt straks behandling.
  • Finder du lus på dit barn, skal hele familien undersøges.
  • Kun de medlemmer af familien, som har levende lus, skal behandles.
  • Følg anvisningerne nøje.
  • Kontrollér om behandlingen har været effektiv.
  • Der er risiko for at blive smittet igen i perioden efter en behandling, og indtil alle smittekilder i omgangskredsen er lusefri.
  • Vask eller frys kamme, børster, huer eller anden hovedbeklædning samt sengetøj. Eller læg det væk i 48 timer. Anden behandling af omgivelserne er unødvendig.
  • Kan du selv efter gentagne behandlinger ikke komme lusene til livs, bør du kontakte lægen eller sundhedsplejersken.

Læs mere her

Farvel lus 

Apotekets brochure om lus

Hedrin

Linicin