Den Danske Kvalitetsmodel

På Apoteket Trianglen arbejder vi dagligt med kvalitetssikring, for at sikre en høj kvalitet i alle apotekets opgaver. Vi udvikler kvaliteten løbende og fejl og utilsigtede hændelser forebygges. Apoteket Trianglen er akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, som er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i det danske sundhedsvæsen.

Apoteket Trianglen er sidst akkrediteret november 2018.