Serviceoplysninger og mål

Apoteket Trianglen

 

Apoteker Poul Nissen
Apoteket Trianglen                                                                                 
Nordre Frihavnsgade 3                                                                            
2100 København Ø

 

Tlf. 35 38 32 00                                                                              Åbningstider:
Fax: 35 38 32 11                                                                            Mandag - fredag kl. 9-18
Email: trianglen@apoteket.dk                                                          Lørdag kl. 9-14
Hjemmeside: www.apotekettrianglen.dk
www.dinApoteker.dk/trianglen
CVR-nr.: 14902600

 

Apoteket tilbyder følgende serviceydelser:

Lægemidler:                                                                        
- Dosisdispensering
- Medicinsamtale
- Tjek på inhalation
- Genordination                                                                                                                                                                                                                                                 

Andre ydelser:
- Brystpumpeudlejning
- Medicinudbringning
- Rejsevaccination
- Influenza- og pneumokokvaccination

Bemærkning: Det er muligt at få klargjort sin medicin enten til afhentning på apoteket, til udbringning eller postomdeling ved bestilling pr. telefon, hjemmeside, e-mail eller via dinApoteker.dk. Ved udbringning med apotekets bud aftales leveringsdag og tidspunkt med os. Apoteket er kvalitetscertificeret via Den danske Kvalitets Model (DDKM).

 

Medarbejdere:

Apoteker: 1
Apotekets farmaceuter: 3
Apotekets farmakonomer: 10
Apotekets farmakonomelever: 3
Apotekets øvrige medarbejdere: 3

 

Servicemål: Vi arbejder konstant med at øge kvaliteten i vores håndtering og distribution af lægemidler samt rådgivning. Som et led i arbejdet med kvalitet ønsker vi at overholde en række fastsatte servicemål, som både er med til at sikre at vi efterlever gældende lovgivning, samt egne kvalitetsmål.

 

Distribution          

Servicemål

Efterlevelse af servicemål

Ventetid

Vi ønsker at betjene vores kunder hurtigst muligt, men ønsker også forståelse for, at god
ekspedition kan tage tid. Apoteket har direkte ekspedition, hvilket betyder, at vi ekspederer
recepter, så snart det bliver ens tur. På Apoteket Trianglen trækkes et kønummer lige meget
om besøget skyldes håndkøbsmidler eller receptmedicin. Registrering af kønummer gør det
muligt for os, at holde øje med ventetiderne.

Vores mål er at 95 % af vores kunder ikke venter mere end 10 min. og den gennemsnitlige ventetid ikke
overskrider 5 min.

Resultat af måling: Uge 27-52 2021

 

99,96 % blev betjent indenfor 10 min.

 

Gennemsnitlig ventetid: 1
min. 33 sek.

 

(Spørg personale, hvis mere information ønskes)

 

Fejludlevering                

Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der sker fejl, bliver det registreret, analyseret 
og vurderet for at kunne opnå læring og foretage eventuelle forbedringer. Vores mål for fejl er
højst 0,02 % for skranke-  og forsendelsesekspeditioner og højst 0,06 % for dosisekspeditioner.                                       

Resultat af måling:

2. halvår 2021

 

Der blev registreret 0,006 % fejl ved øvrige ekspeditioner inkl. forsendelse.

 

Der blev registreret 0,1 % fejl ved ekspedition af dosis.

 

 

Rådgivning og information

Servicemål

Efterlevelse af servicemål

Servicegrad (leveringsevne)

Vi tilstræber at have de lægemidler på lager, som efterspørges. Derfor modtager vi gerne ønsker, hvis der skulle være et lægemiddel, der ønskes på lager. Hvis det alligevel skulle ske, at vi ikke har lægemidlerne hjemme, sørger vi for at have det eller et tilsvarende lægemiddel hjemme til dagen efter.

 

Målet er altid at have minimum 98,0 % af lægemidlerne hjemme, når de ønskes afhentet.

Resultat af måling: Uge 30 2021

 

I uge 30 2021 havde vi i 98,62 % af alle ekspeditioner det ønskede lægemiddel på lager.

 Udleverings-praksis

 

 

Vi er forpligtet til at udlevere det billigste lægemiddel. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det      billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal oplyse om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel der udleveres. Substitution betyder, at vi udlevere et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.

 

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel)

 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

 

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

(Der henvises endvidere til http://www.apoteket.dk hvor man unde ”Love og regler” kan læse mere om lægemidler og substitution og https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/substitution/)

 

Resultat af januar- juni 2021:

 

Udleveringsmønster

 

Almindelige medicinpakninger:

Udlevering

Apoteket Trianglen

Landsgennemsnit

A

60,0 %

 79,4 %

B

32,6 %

 13,9 %

C

7,4 %

 6,7 %

 

 

Dosispakket medicin:

Udlevering

Apoteket Trianglen

Landsgennemsnit

A

83,2 %

82,1 %

B

9,6 %

9,6 %

C

7,2 %

8,3 %

Faglig rådgivning og information i skranken

Alle apoteker i Danmark har pligt til at rådgive kunder om lægemidler, herunder korrekt og sikker anvendelse, opbevaring, priser, substitution og afklare evt. spørgsmål. Dette gælder for kunder i skranken, dosiskunder, forsendelseskunder, pårørende, læger og sundhedspersonale. Rådgivningen skal tilpasses den enkelte kundes behov. Apoteket Trianglen følger Danmarks Apotekerforenings Sektorkrav for Skrankerådgivning.

Det er vores mål, at 90 % af vores kunder inviteres til dialog. Det er muligt at få telefonisk kontakt med faguddannet personale i hele apotekers åbningstid. Der kan endvidere opnås online-rådgivning på apoteket.dk

 

Første gang kunden modtager dosisdispenseret medicin udleveres en informationsmappe, som indeholder: Velkomstbrev, brochure, instruks til åbning af poser, kopi af doseringskort, indlægssedler til de ordinerede lægemidler, opbevaringsæske til dosisrullen samt besked om evt. substitutioner.

Resultat af måling:

December 2021

 

95 % af vores kunder blev inviteret til dialog.

 

Al personale som giver rådgivning til kunder vurderes løbende på deres faglighed via quiz og deltagelse i morgenmøder og evt. kursus. Apotekets faglighed vurderes at have et højt niveau.

 

Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder

Alle forsendelseskunder tilbydes faglig rådgivning ved skriftlig information, der opfordrer kunderne til at kontakte apoteket ved behov for information og rådgivning i alle tvivlstilfælde.

 

På bagsiden af alle faktura, som sendes med medicinen, er påført information om at kunderne skal kontakte apoteket for information og rådgivning i alle tvivlstilfælde.

Østerbro 2022