Meld en bivirkning

I Danmark overvåges lægemidlers sikkerhed i forhold til bl.a. bivirkningsindberetninger fra læger og patienter. Udfra modtagne indberetninger vurderer både Sundhedsstyrelsen og den pågældende lægemiddelvirksomhed, om der skal ske ændringer og opdateringer i den information, der findes i produktresumeet og i indlægssedlen, fx ændring i hyppighed af kendte bivirkninger. 

Læger har pligt til at indberette alle formodede alvorlige eller uventede bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Alle alvorlige bivirkninger skal indberettes til Sundhedsstyrelsen hurtigst muligt og senest inden for 15 dage, uanset hvor længe et lægemiddel har været markedsført. Herudover skal alle kendte eller ikke alvorlige bivirkninger til lægemidler i de to første år efter markedsføring anmeldes. Alle alvorlige uventede bivirkninger, der er set under kliniske afprøvninger, og alle bivirkninger, der er set ved anvendelse af lægemidler, til hvilke der er givet udleveringstilladelse, skal anmeldes. Patienter og deres pårørende kan også indberette bivirkninger.

Læs mere om Meld en bivirkning på Sundhedsstyrelsen