Sygesikringstilskud

Tilskuddets størrelse afhænger af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, før tilskuddet er trukket fra.

Jo større udgifter inden for en periode på 1 år, jo større bliver din tilskudsprocent.

Tilskudsprocenten afhænger af, om du er over eller under 18 år gammel ved starten af din tilskudsperiode.

 

CTR beløbsgrænser for 2022:

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettiget medicin                

før tilskuddet er trukket fra                   

 Personer over 18 år                   

 Personer under 18 år                   

0-1020 kr.

0 %

60 %

1020-1.705 kr.

50 %

60 %

1.705-3.700 kr.

75 %

75 %

3.700-20.091 kr.

85 %

-

 Over 20.091 kr.

 100 %

-

 3.700-24.341 kr.

 85 %

 Over 24.341 kr.

 100 %

 

Egenbetalingsloft: 4.320 kr.

Dit tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin og slutter 1 år efter denne dato.

Et nyt tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin efter dit forudgående tilskudsår er udløbet.