Medicintilskud

Sygesikringen giver tilskud til mange typer medicin. Jo større medicinudgifter du har inden for en periode på 1 år, jo større bliver din tilskudsprocent.

Det Centrale Tilskudsregister CTR

Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin på apoteket, indberetter vi købet til Det Centrale Tilskudsregister (CTR).

Beløbet, som indberettes, er prisen på medicinen, inden tilskuddet er trukket fra. Tilskuddet gives på baggrund af din aktuelle saldo i CTR. CTR indeholder ikke oplysninger om, hvilken medicin du har købt.

Du kan få oplyst din CTR-saldo på apoteket. Du kan også se CTR-saldoen ved at logge på Fælles Medicinkort

Har du brug for en liste over medicin købt på apoteket?

Vi kan udskrive en liste over, hvad der er registreret om dig i CTR. Det kaldes en transaktionsliste.

Transaktionslisten vil indeholde oplysninger om:

  • Hvornår dit tilskudsår startede
  • Du var over eller under 18 år ved tilskudsperiodens begyndelse
  • Hvilke beløb (tilskudspriser eller medicinens faktiske pris) der er blevet givet tilskud til og hvornår

Hvis du får særlige medicintilskud, fordi du har en kronikerbevilling, enkelttilskudsbevillingterminalbevilling eller får forhøjet tilskud, vil dette også fremgå af registeret.

Hvad kræver det at få medicintilskud?

  • At medicinen er tilskudsberettiget
  • At medicinen er købt på et dansk apotek efter en recept skrevet af en læge eller tandlæge
  • At du har et gyldigt sundhedskort, eller at du er blevet tildelt et erstatnings-CPR-nummer fra Det Centrale Tilskudsregister
  • At du vil lade apoteket registrere dine udgifter til køb at tilskudsberettiget medicin i Det Centrale Tilskudsregister

Tilskud fra sygesikringen bliver automatisk trukket fra medicinens pris på apoteket, så du kun skal betale restbeløbet (din egenbetaling).

Efter 1 år slettes oplysninger om den pågældende tilskudsperiode, medmindre du har et udligningsbeløb registreret i CTR - dvs. du enten har et beløb til gode, eller sygesikringen har et beløb til gode hos dig.

Hvad er tilskudsprisen på din medicin?

Sygesikringens tilskud gives ikke altid til medicinens fulde pris. Ved beregning af tilskud bruges den såkaldte "tilskudspris".

Tilskudsprisen er prisen på den billigste medicin indenfor en gruppe (dvs. gruppen af medicin med samme virksomme indholdsstof, i den samme mængde og som bruges på samme måde). 

Det er denne tilskudspris, der anvendes ved opgørelsen af det samlede forbrug af tilskudsberettiget medicin.

Tilskudsprisen kan ændres fra dag til dag, hvis den billigste medicin ikke kan skaffes.

Som udgangspunkt er tilskudsprisen prisen på den billigste medicin inden for gruppen. Er tilskudsprisen mindre end den faktiske pris på din medicin, skal du selv betale forskellen.

Du kan få oplyst tilskudspriser på apoteket og på medicinpriser.dk. Søg på din medicin, og prisen vil fremgå af kolonnen "tilskud beregnes af".