Enkelttilskud til medicin

I nogle tilfælde kan der gives tilskud til medicin, der ellers ikke er tilskudsberettiget.

Der kan gives enkelttilskud til:

  • receptpligtig medicin
  • håndkøbsmedicin
  • medicin som apoteket fremstiller specielt til dig (magistrelle lægemidler)
  • medicin som ikke må sælges i Danmark, medmindre du har en særlig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.

Din læge skal sende en ansøgning til Sundhedsstyrelsen med en begrundelse for, hvorfor du skal have sygesikringstilskud til den pågældende medicin.

Der kan også søges om tilskud til receptpligtig medicin, der kun er tilskudsberettiget ved behandling af en bestemt sygdom (klausuleret tilskud). Lægen kan begrunde, at du skal bruge medicinen til en anden sygdom, end den tilskuddet er klausuleret til.

Hvis Sundhedsstyrelsen imødekommer din ansøgning, modtager du en enkelttilskudsbevilling, som er gyldig resten af dit liv.

Bevillingen bortfalder dog, hvis din medicin på et senere tidspunkt får generelt tilskud.

Bevillingen angiver navnet på den medicin, som du får tilskud til. Men bevillingen gælder også for medicin, der hedder noget andet, men som indeholder det samme virksomme stof og skal indtages på samme måde.

Enkeltilskudsbevillinger fra før den 1. marts 2000 er stadig gyldige efter de nye tilskudsregler. Dog gælder procentsatsen ikke længere.

Bevillingen bevirker, at du får tilskud til denne bestemte medicin.

Tilskuddets størrelse følger de samme regler, som medicin med generelt tilskud og tæller med ved opgørelsen af saldoen over dine samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin i CTR.

Enkelttilskudsbevillinger registreres elektronisk i CTR. Du skal derfor ikke vise bevillingen på apoteket, hver gang du køber medicinen.