Individuelle tilskud

Der findes fire typer individuelle tilskud:

Fælles for disse tilskud er, at de skal søges af din læge hos Sundhedsstyrelsen. Dette gælder dog ikke længere kronikerbevilling, der nu automatisk træder i kræft, når man har haft en årlig egenbetaling til tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på over 4.320 kr.

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger til enkelttilskud og forhøjet tilskud er op til 60 dage.

Sundhedsstyrelsen behandler ansøgninger om tilskud til døende (terminalbevilling) på 1-2 dage.

Hvis Sundhedsstyrelsen afslår din ansøgning om individuelt tilskud, gives der kun besked til din læge.

Bevillinger om individuelt tilskud kan gælde med tilbagevirkende kraft.