Forhøjet tilskud til medicin

Medicin med samme lægemiddelstof kan indeholde forskellige hjælpestoffer. Hvis du er allergisk overfor fx et farvestof, kan din læge søge Sundhedsstyrelsen om forhøjet tilskud til netop den medicin, du kan tåle.

En bevilling om forhøjet tilskud bevirker, at du får tilskud til medicinens fulde pris, selv om medicinen har en tilskudspris, der er mindre, dvs. der findes billigere medicin indenfor gruppen.

Det er også den fulde pris, der tæller med ved opgørelsen af saldoen over dine samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin.

Hvis Sundhedsstyrelsen godkender din ansøgning, modtager du en bevilling, som er gyldig resten af dit liv.

Bevillinger om forhøjet tilskud fra før den 1. marts 2000 er stadig gyldige.

Bevillinger om forhøjet tilskud registreres elektronisk i CTR. Du behøver derfor ikke vise bevillingen på apoteket, hver gang du køber medicinen.