Terminalbevilling

Døende personer, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på hospice, kan få dækket alle udgifter til lægeordineret medicin.

For at få tilskuddet, skal den døendes læge søge Sundhedsstyrelsen om en såkaldt terminalbevilling.

En terminalbevilling dækker alle den døendes udgifter til medicin, som er skrevet på recept, uanset om medicinen er tilskudsberettiget eller ej.

Bevillingen vil som hovedregel være gældende fra den dato, hvor den døende sendes hjem fra sygehuset.

Hvis den døende har været indlagt på sygehus i tiden op til, at lægen søger om terminalbevilling, vil den normalt gælde fra 4 dage, før Sundhedsstyrelsen har modtaget ansøgningen.

Den døende modtager terminalbevillingen direkte fra Sundhedsstyrelsen 1-2 dage efter, at de har fået lægens ansøgning.

Terminalbevillingen registreres elektronisk. Det betyder, at terminalbevillingen automatisk registreres i Det Centrale Tilskudsregister, så apoteket kan se, at den døende er berettiget til at få al receptordineret medicin gratis.

Terminalbevillingen dækker kun receptordineret medicin. Udgifter til fx ernæringspræparater og hjælpemidler kan søges dækket af kommunen.